မယ်တော်ဆေးခန်းနှစ်(၂၀)ပြည့် အထိမ်းအမှတ်စာအုပ်

၂၀၁၉ ခုနှစ်သည် မယ်တော်ဆေးခန်း၏ နှစ် (၂၀)ပြည့် အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်သည်။ ဤမှတ်တိုင်ကို အမှတ်ရရန်နှင့် မယ်တော်ဆေးခန်း၏ သမိုင်းကြောင်း အသေးစိတ်ကို ဖော်ပြထားသည်။ သို့ဖြစ်၍ “From Rice Cooker to Autoclave at Dr. Cynthia’s Mae Tao Clinic” စာအုပ်ကိုပထမဆုံး ထုတ်ဝေပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါ စာအုပ်မျက်နှာဖုံးကို ကလင့်လုပ်၍ ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်ပါသည်။

မယ်တော်ဆေးခန်းနှစ်(၂၀)ပြည့် အထိမ်းအမှတ်စာအုပ်

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *